Hovedstyret i Norges Bank har blant annet ansvaret for å regulere renten. Mens konen Sylvi bestemmer renten, har ektemannen Ingrebrigt avansert til finanspolitisk talsmann for KrF.

— Uproblematisk, mener han selv.

— Vi har veldig vanntette skott rundt dette.

Hjemme snakker vi aldri om renten. Heller ikke om ting som har med dette å gjøre, sier Sørfonn, som ifølge eget utsagn har meget god samvittighet. Lørdag ble det kjent at Carl I. Hagen jobbet aktivt for at sin stedatter Elisabeth Hunter ble utnevnt til samme styre.

Olje- og energiminister Einar Steensnæs var gruppeleder for KrF på Stortinget da Røssland Sørfonn ble valgt i år 2000.

— Vi gikk gjennom en grundig diskusjon rundt dette. Konklusjonen var at vi ønsket henne på grunn av kvalifikasjonene.

Steensnæs legger til at Sørfonn ikke var finanspolitisk talsmann da konen ble valgt inn.

— Hva ville det betydd for utfallet om han var finanspolitisk talsmann?

— Det vil jeg ikke spekulere i. Alle slike tilfeller bør diskuteres grundig, men det blir litt drøyt om det skulle være slik at folk ikke blir valgt til posisjoner de er kvalifiserte for på grunn av ektefellen.