Finansministerens "åpning" er det første konkrete signalet foran høstens kommende skattereform.

Marginalskatten, eller "overtidsskatten" som den kalles, er i dag 35,8 prosent for lønnstakere som har under 289.000 kroner i lønn i skatteklasse én. For lønninger opp til 793.000 er den på 49,3 prosent, mens den er 55,3 prosent for dem som tjener mer enn dette.

Finansministerens mål er trolig å la marginalskatten nærme seg kapitalskatten, som ligger på 28 prosent, slik budsjettforliket fra i høst legger opp til.

Schjøtt-Pedersen aviser kritikken fra høyresiden, som mener reformeringen av skattesystemet går for fort, og framhever at høstens skattereform bare vil rette opp huller i reformen fra 1992. Han framhever at han er åpen for diskusjon rundt endringene.NTB