Siv Jensen (Frp) refset regjeringen programmessig, men "alle" regnet likevel med at partiet til sjuende og sist ville støtte Bondevik-regjeringens budsjett, om enn høyst motvillig.

En mindretallsregjering som legger fram et budsjett uten å ha sikret seg et flertall under komitébehandlingen, ville under andre omstendigheter ha skapt en elektrisk stemning i Stortinget. Men denne gang rår det en avslappet atmosfære, både i salen og vandrehallen. En regjeringskrise anses utelukket.

Ingen dramatikk

Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) fulgte debatten uten å bli skremt. Han karakteriserte den som forutsigbar.

— Vi er blitt kritisert både for å ha for mye høyrepolitikk og for lite høyrepolitikk. Det betyr vel at vi har truffet ganske bra, sa han til NTB etter formiddagsmøtet.

Han avdramatiserer også et eventuelt kabinettsspørsmål.

— Det er et virkemiddel regjeringen har, og det spiller ingen rolle om det brukes etter 45 dager eller ett år. Det ligger ingen dramatikk i en slik bruk, sier han.

Siv Jensen gikk hardt ut og hudflettet regjeringen for bruddet i budsjettforhandlingene. Et historisk dårlig tilbud, som Frp umulig kunne stille seg bak, var hennes karakteristikk av det samarbeidspartiene hadde "strukket seg til".

— Det kan ikke være Frps jobb å hjelpe Sem-kameratene med å fremme deres politikk. Regjeringspartiene var kun villige til å flytte en promille av budsjettet. Hele poenget med forhandlinger er jo at alle parter skal få gjennomslag for noen av sine viktige saker, tordnet Jensen.

Døren lukket?

Men om dette var et signal om at Frp lukket døren for godt, og heller ikke ville la seg tvinge inn i folden av et kabinettsspørsmål, unnlot Jensen behendig å kommentere.

— Vi får se når vi stemmer i morgen kveld, var alt hun ville si om den saken. Men forhandlingsviljen til regjeringspartiene kommenterte hun gjerne, og den var øyensynlig ikke mye å skryte av.

— Vi var villige til å holde budsjettrammen og foreslo en rekke kutt for å dekke inn våre krav. Men ethvert forsøk på enighet ble stanset av det som står i Sem-erklæringen, sukket Jensen.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Hill-Marta Solberg fant det interessant å få et innblikk i det som hadde foregått bak lukkede dører, og bemerket tørt at uttalelsene til Jensen viste hvilke problemer mindretallsregjeringen står oppe i.

Ansvar på direkten

Frps taktikk er åpenbart at spenningen skal holdes oppe helt til voteringen sent onsdag kveld. Onde tunger vil ha det til at Frp-leder Carl I. Hagen skjeler til nyhetssendingene i NRK og TV 2 kl. 21 og at han der, på direkten, vil kunngjøre sin ansvarlighet og varsle at han under sterk tvil stemmer for regjeringens budsjett.

Solberg fant det høyst bemerkelsesverdig at Bondevik allerede den første høsten kan komme til å bruke sitt kraftigste våpen for å beholde makten.

— Resultatet vil likevel bli at det ikke finnes et flertall som tar ansvar for gjennomføringen av neste års statsbudsjett. Det kan tvinges fram et flertall for regjeringen, men det er like fullt ikke et flertall for regjeringens politikk. Dette er enestående, sa Solberg.

Høyre gjorde Arbeiderpartiet til hovedmotstander og beklaget bare i forsiktige vendinger at det ikke ble et forlik med Frp. Finanspolitisk talsmann Jan Tore Sanner lot seg ikke provosere av Jensens gjentatte beskyldninger om manglende imøtekommenhet, men uttrykte fortsatt håp om Frps støtte.