Fra 1986 til 1997 ble resultatene per aksje i selskaper notert på Oslo børs i gjennomsnitt overvurdert med 69 prosent, konkluderer en avslutningsoppgave ved Handelshøyskolen i Bergen (NHH).

Oppgaven, som fikk den svært gode karakteren 1,8, viser at analytikerne bommer grovt og skjønnmaler situasjonen når de skal anbefale aksjer til sine kunder, skriver Aftenposten.

Det er trolig to grunner til at finansanalytikerne liker å være litt vel optimistiske. For det første gir det gjerne meglerhuset deres flere handler og dermed større inntekter. Den andre og viktigste grunnen er imidlertid forholdet til lederne av de bedriftene som skal analyseres. Det er nemlig bedriftslederne som er den viktigste kilden til informasjon, og et godt forhold til lederne kan også gi lukrative emisjoner og rådgivningsoppdrag.

Administrerende direktør i Folketrygdfondet Tore Lindholt sier skjønnmalingen fra finansanalytikerne er et velkjent fenomen.

Hverken Norges Fondsmeglerforbund eller Finansanalytikerforningen vil kommentere saken overfor Aftenposten.

NTB