Lagmannsretten har dømt Kristoffersen til ni års fengsel etter at han også i tingretten ble dømt til ni års fengsel for grovt bedrageri mot en rekke banker, samt regnskapssvindel, dokumentfalsk og bounndragelse.

Kristoffersen anket dommen i tingretten på stedet etter at Økokrim fikk medhold på alle punkter.