Hjemfallsretten betyr at privateide kraftverk vederlagsfritt overføres til staten etter 60 år. EFTAs overvåkingsorgan ESA mener hjemfallsretten diskriminerer mellom private og offentlige eiere og har reist sak mot Norge for EFTA-domstolen.

Saken har versert for EFTA-domstolen i flere år. I morgen møtes partene til en muntlig høring. Dom er ventet til sommeren.

Prinsipper og verdier

Saken handler både om viktige prinsipper og store verdier. Dersom ESA får medhold i sine synspunkter, vil det åpne et marked for salg av kommunale kraftverk til private aktører.

— Rettslig sett dreier saken seg om Norge skal beholde hjemfallsordningen i samme form som i dag. Realitetene i saken er blant annet om det fortsatt skal være hindringer mot at kommunene kan selge ut arvesølvet sitt, sier Fredrik Sejersted, advokat hos riksadvokaten og Norges talsmann i saken overfor EFTA-domstolen.

Hjemfallsretten gjør det i dag lite lukrativt for private aktører å kjøpe opp kommunale kraftverk. Dersom kommuner og private likestilles, kan det friste kommuner til å sikre seg kortsiktige inntekter ved å selge kraftanlegg til private aktører.

Støtte fra EU-kommisjonen

EU-kommisjonen går i sin uttalelse i saken ut med overraskende klar støtte til sentrale norske argumenter i saken.

Både Island og Polen har skriftlig stilt seg på Norges side i saken, og det er ventet at Nederland vil erklære sin støtte under onsdagens høring.

For mange EU-land er nasjonal kontroll over energiressurser en hjertesak. Selv om hjemfallsretten er en særnorsk ordning, kjenner mange land seg igjen i argumentasjonen.

Bergens Tidende