NINA SKRÅMESTØ NESHEIM

Filosofi er i dag ikke eget fag i grunnskolen, men Utdanningsdirektoratet er i gang med å bygge opp et prosjekt med forsøk i skolen for å vurdere om filosofi skal bli et eget fag.

— Vi prøver dette på et bredt utvalg skoler rundt i landet. Erfaringene med forsøk med filosofi som fag skal gi grunnlag for å vurdere om filosofi skal etableres som et eget fag i skolen eller ikke, uttaler Petter Korseth, underdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Som en del av prosjektet vil de jobbe for å få frem hvordan elever med en minoritetsbakgrunn opplever faget.

Ifølge stortingsmelding 30 har filosofi også en plass i mange av dagens læreplaner, og en del skoler er allerede i gang med forsøk med faget.

— Hvis vi innfører filosofi som eget fag i skolen blir vi det første landet i verden som gjør dette. Filosofi er en arbeidsmåte som hjelper elevene til å jobbe selvstendig og utvikle kritiske evner. Utgangspunktet er spørsmålene barna stiller, sier Beate Børresen, prosjektleder for forsøkene og førstelektor ved Høgskolen i Oslo.

Det er filosofiens problemstillinger og metodiske tilnærming departementet ønsker å sikre at barn og unge får grunnleggende innføring i og erfaring med.