Mannen vedkjenner seg 9.556 kroner av kredittkortregningen fra besøket i oktober i fjor. Resten mener han er lureri, og krever pengene tilbake av banken.

Mannen vedgår å ha bestilt flere danser i løpet av natten, men nekter for dette står i størrelsesorden med de store beløpene.

Men bankklagenemnda avviste klagen fra mannen, skriver Finansavisen.

Banken argumenterte blant annet med at alle bilagene var utstyrt med mannens signatur, samt at Stringfellows er et meget eksklusivt sted der man fort kan komme opp i betydelige beløp.

Det vises også til at bedriften nordmannen jobber for, pleier å ta med seg kunder på strippeklubber.

Bankklagenemnda fikk i fjor inn 702 skriftlige klagesaker. Klagen over stripperegningen fra London er blant de 12 prosent av sakene som ble avvist. Bare i 24 prosent av sakene fikk kunden helt eller delvis medhold, mens 63 prosent av sakene ble avgjort i bankens favør.