Rikshospitalets styre besluttet sent torsdag kveld at sykehusets administrerende direktør Åge Danielsen må gå som følge av pasienthotellsaken.

Klokken 23.30 torsdag kveld konkluderte styret med at byggingen av pasienthotellet på Radiumhospitalet var så kritikkverdig at Danielsen ikke kunne fortsette.

– Styret finner det meget kritikkverdig at administrerende direktør iverksatte forberedelser til bygging av sykehotell på Radiumhospitalet uten at godkjenning og finansiering var på plass, sa styreleder Kristin Ørmen Johnsen på pressekonferansen en snau time senere.

– Styret konstaterer at relevant informasjon ikke er gitt styret og at styret ikke er blitt tilstrekkelig involvert i viktige beslutninger i saken, fortsatte hun.

– Ut ifra en helhetsvurdering av situasjonen har et flertall i styret konkludert med at foretaket er best tjent med at administrerende direktør går av, fastslo styrelederen.

– Ikke presset Det var på forhånd ventet at styret i Helse Sør-Øst, Rikshospitalets eier, ville komme til å kaste sykehusstyret dersom det ikke avsatte Åge Danielsen på torsdagens styremøte. Styret i Helse Sør-Øst møtes fredag.

Johnsen avfeide imidlertid alle slike spekulasjoner.

– Dette er et vedtak styret har fattet på selvstendig grunnlag, understreket styrelederen.

Styreleder Hanne Harlem i Helse Sør-Øst avviser bestemt at hun presset Rikshospitalets styre til å avskjedige Åge Danielsen.

– Jeg har ikke på noe tidspunkt gitt Rikshospitalets styre beskjed om hva de skal gjøre i denne saken, sier Hanne Harlem til NTB.

Det er ennå ikke kjent hvem som tar over etter Danielsen, men inntil videre vil økonomidirektør Morten Reymert fungere som administrerende direktør.

– Svært uheldig Danielsen har vært en populær leder med bred støtte blant de ansatte. Olaug Villanger som er tillitsvalgt for overlegene, var svært skuffet over at styret valgte å avskjedige direktøren.

– Nå blir det ikke gøy å gå på jobben i morgen. Nå må de ta konsekvensen av sine beslutninger, sier Villanger til NTB.

– Jeg er urolig for folks reaksjoner på å skjære ned så mye. Oppi dette mister vi direktøren. Det er meget uheldig i disse kuttider at sykehuset nå står uten direktør, sier Villanger som er soleklar på at Danielsen ble felt på helt feil grunnlag.

– De feller ham på en hotellsak hvor direktøren handlet i god tro og i henhold til regelverk og tolkningen av dette, sier Villanger. Hun legger ikke skjul på at hun mener saken ble en prestisjesak for sykehusets styre.

Fredag holder de ansatte allmøte på sykehuset.

Danielsen beklaget Da styret behandlet sykehotellsaken tidligere torsdag, beklaget Åge Danielsen at kommunikasjonen mellom Helse Sør-Øst og sykehusledelsen ikke hadde vært god nok. Han understreket at sykehuset handlet i god tro når det gjaldt tolkning av regelverket angående investeringsmidler.

– Her er det veldig klare regler. Det å sette i gang byggingen av dette hotellet var utvilsomt noe som krevde vedtak i styret i Helse Sør-Øst. Dette er en sak vi ikke har behandlet, men som vi skulle behandlet, sier styreleder Hanne Harlem i Helse Sør Øst til NTB.

Rikshospitalets styre ønsker nå å fortsette byggingen av pasienthotellet så raskt som mulig, men må først diskutere saken med eieren.

Åge Danielsen var ikke tilgjengelig for kommentar natt til fredag.

SCANPIX
SCANPIX
SCANPIX