Møgedal var økonomiansvarlig i Det lutherske verdensforbund (LWF), som driver sykehuset Augusta Victoria på Oljeberget i Øst-Jerusalem. Møgedal hadde i LWF ansvar for sykehusets gjeld.

Sykehuset sto i fare for å gå konkurs med en gjeld på 72 millioner kroner i 1999. Stiftelsen Oljeberget søkte norske og svenske myndigheter til å slette gjelden.

Etter at søknaden var inne hos Utenriksdepartementet i Oslo, ble Møgedal statssekretær under Jagland-regjeringen 7. april 2000, etter at Bondevik-regjeringen var gått av. I sin nye stilling gikk hun inn i behandlingen av søknaden fra Stiftelsen Oljeberget, melder avisen Dagen.

— Jeg uttalte meg i saken, det gjorde jeg, bekrefter Møgedal.

Søknaden ble godkjent, og regjeringen garanterte for 18 millioner kroner til LWF og Augusta Victoria. Sveriges regjering garanterte for 10 millioner kroner.

Møgedal mener at hun som statssekretær ikke hadde dobbeltrolle i saken, fordi hun sluttet i LWF og ikke hadde interesser i LWF og UD samtidig.

Umiddelbart etter at hun begynte i sin UD-jobb, overtok Kjell Magne Bondeviks søster Inger Johanne Bremer stillingen i LWF.

(NTB)