Skarpeste luten serverte Hallstein Bast fra Østfold.

— Mange mener Venstre nå står lengre til Høyre enn noen gang, sa Bast, som blir ansett for å være blant opprørerne i partiet.

Bast ga partiledelsen skylden for dårlig samspill innad i partiet og svekket lojalitet.

— At Sponheim kommer skeivt ut i media, handler om evnen til å håndtere media, påpekte Bast og la til:

— For det kan ikke stemme at norske medier konsekvent rotter seg sammen mot Venstres leder, sa han.

Avtroppende nestleder Aud Folkestad formante partiledelsen om å stake ut riktig kurs.

— Norge trenger i hvert fall ikke et nytt Høyre-parti, sa Folkestad i sin tale, som var omfattet med stor interesse.

Folkestad trekker seg i protest mot at Sponheim i dag gjenvelges som partileder.

Solid dose

Gårsdagens landsmøtetale fra Sponheim bar i hvert fall preg av solid Venstre-politikk. I over en time snakket Sponheim mye om partiets småbedrifts- og miljøpolitikk. Lenge og grundig.

Han forsvarte Venstres innsats i regjeringen ved å vise til at partiet får gjennomslag også på andre felt enn der Venstre har ministeren.

Sin egen innsats mot svenskehandel og for skinke fra Skjåk berørte partilederen bare så vidt - og med et smil.

Særlig selvkritikk tok han ikke på det punktet:

— Om jeg så skal kappes hodet av, skal jeg slåss for en matpolitikk der det handler om kvalitet og mot en enøyd pristenkning.

Ønsker FN-styrke

Sponheim tok også regjeringens håndtering av krisen i Midtøsten i forsvar:

— Regjeringen har vært både klar og hard i sin kritikk av Ariel Sharons politikk. At vi samtidig kritiserer palestinske selvmordsaksjoner er på sin plass, sa Sponheim, som tok til orde for å utplassere en FN-styrke på Vestbredden.

Og så: borgerlønn

Mange takket partilederen for en glimrende tale.

I debatten som fulgte brukte flere anledningen til å snakke varmt om borgerlønn. Venstres tre i regjeringen skal vite at partiet nå øyner håp om at kongstanken borgerlønn skal kunne realiseres, eller i det minste prøves ut. Sosialministeren har allerede startet utredning.

Stortingsrepresentant May Britt Vihovde brukte hele sitt innlegg til å prise prinsippet om en fast utbetaling til erstatning for alle former for trygd, studielån og ytelser.

— Mange ser borgerlønn som en uoppnåelig visjon. Det var også folketrygden i sin tid, sa Vihovde.

EU-flopp

Unge Venstre hadde på forhånd varslet en EU-debatt.

— Lars vil ta debatten i 2005. Jeg vil starte nå, sa Monika Tjelmeland, leder av Unge Venstre da hun åpnet den generelle debatten.

Men knapt noen tok utfordringen fra ungdommene.

Når samarbeidsregjeringen neste fredag feirer sin halvårsdag, skal Venstre markere det ved å legge frem en skryteliste over regjeringens miljøsaker.

De vanskelige rovdyrene

Unge Venstres Therese Støa påpekte at de miljøsakene partilederen trakk fram i sin tale; Sellafield og barskogvern, er saker der det er bred politisk enighet.

— Partiet må bevise sin miljøprofil ved å fronte de vanskelige miljøsakene, sa Støa og utfordret regjeringsmedlemmene til å legge fram en rovdyrmelding som det lukter Venstre av. Vern av rovdyrene og forutsigbare kår for landbruket.