En feil på parkeringsautomaten til Trondheim Parkering i krysset Erling Skakkes gate og Schultz gate i Trondheim i forrige uke gjorde at parkeringsgebyret ble ganget med 10.000, og en parkering som egentlig kostet 50 kroner plutselig kostet 500.000 kroner.

26 bilister ble trukket til sammen 10.760.000 kroner i løpet av én dag.

– Det var en feil i denne automaten som gjorde at kundene ble belastet mye mer enn de skulle ha blitt, sier Steinar Myhr i Trondheim Parkering til Adresseavisen.

Pengene ble trukket fra bilistenes kontoer onsdag, og feilen ble da oppdaget.

– Folk har blitt trukket 200.000 kroner og opp til 800.000 kroner, forteller Myhr til NRK.

Marthe Stork skulle handle inn litt mat etter nattvakt torsdag morgen da kortet ble avvist. Hun skjønte ingenting ettersom hun hadde fått lønn dagen før. Da hun sjekket oppdaget hun at kontoen sto i kraftig minus etter at hun ble trukket 250.000 kroner i parkeringsgebyr.

– Det er en veldig stressende situasjon midt i julestria. Det skal ikke gå an å overtrekke kontoen så mye. Banken skulle ha stoppet dette. Det er nesten så man blir redd for å bruke kortet sier Stork til Adresseavisen.

Myhr lover at kundene skal få tilbakebetalt pengene sine, og også slippe å betale den opprinnelige parkeringen. Selskapet vil også dekke eventuelle rentekostnader for de uheldige kundene.

Nordea, som tar seg av disse transaksjonene for Trondheim Parkering, oppdaget feilen torsdag 13. desember.