Julebordet ble arrangert i idrettshallen som ligger midt i boligområdet der de fleste av de 3.500 Ormen Lange-arbeiderne bor.

Etter det NTB får opplyst, var det begrenset alkoholservering under selve julemiddagen. Etterpå var det noen som tok turen til stedets hotell, og det ble en fuktig aften.

LO-tillitsvalgt på Ormen Lange, Truls Olav Nilsen, beskriver tilstanden til enkelte av dem som «godt påseilet». – Det ble bestemt å gjennomføre en promilletest neste dag for å se om de var kapable til å gå på jobb. Enkelte ble nektet å komme inn på arbeidsplassen, sier Nilsen til NRK. Flere hadde en promille på over 0,2.

Det har også tidligere vært noen få tilfeller på Ormen Lange av at folk har møtt på jobb i påvirket tilstand. Disse har fått sparken.