Regjeringen ble beskyldt for å snakke med to tunger og skape forvirring om hva den egentlig mener. Påstanden var at dette skader Norges interesser.

Foranledningen til utspillet fra opposisjonen er spørsmålet om Norge vil legge ned veto i NATO mot planene om et rakettforsvar.

Ikke tvil

Støre unnlot å svare et klart ja eller nei.

– Norge har tradisjon for å bidra til konsensusløsninger i NATO. Det er også vår linje nå, sa han.

Støre svarte gang på gang at det ikke er tvil om regjeringens politikk når beslutningen er tatt.

– Opposisjonen reiser tvil om det er legitimt å ha en utenriks— og sikkerhetspolitisk debatt i Norge om veldig viktige spørsmål. Jeg mener vi kan tåle det og leve med det. Det er ikke for mye slik debatt, snarere for lite, sier Støre.

Ofte tvil

– Det er ofte tvil om hva regjeringen mener i utenrikspolitiske spørsmål. Det er nesten blitt en etablert arbeidsmetode for regjeringen å fremstå med minst to utenriksministre i kontroversielle utenrikspolitiske spørsmål. Mener Støre at Norges utenrikspolitiske interesser er tjent med en sånn type forvirring, eller er det først og fremst hensynet til SV som gjør at man har denne typen politikk, spurte Høyres leder Erna Solberg.

Støre hevdet at det var hakk i plata fra opposisjonen når den tok opp uenigheten innad i regjeringen og utspillene fra SV og enkelte fylkeslag i Ap.

– Hvor hadde vi vært om det hadde vært lammende enighet fram mot konsensus. Men når beslutninger tatt, er det en samlet regjering som står bak, understreket utenriksministeren.

SCANPIX