• Fredagen før drapet fikk Per Orderud melding fra sin advokat i gårdstvisten om at et forlik mellom far og sønn var omtrent i havn.

JONE LAUGALANDFrogner

Dette forklarte han i retten fredag formiddag rett før retten tok lunsjpause.

Ifølge Per Orderud var forliksskissen i stor grad i pakt med en skisse han selv hadde laget. Blant annet skulle kårytelsene til foreldrene settes ned.

Det ble ikke underskrevet noen papirer denne dagen. Advokaten ba han tenke over dette i pinsehelgen.

For Per Orderuds forsvarer er det viktig å få fram at et slikt forlik ville gjøre det svært lite sannsynlig at Orderud ville være med å gjennomføre et drap etter at en løsning av striden var rett rundt hjørnet.