Den 63 år gammel klient som satt varetektsfengslet med medieforbud i Moss fengsel.

Advokat Abid Q. Raja har ikke bestemt seg for om han vil vedta boten på 8.000 kroner for grov uforstand i tjenesten. Raja sier til aftenposten.no at han vil ha innsyn i sakens dokumenter før han bestemmer seg.

63-åringen er far til brødrene som ble fengslet i forbindelse med en gjengaksjon knyttet til en hvitvaskingssak i Brasil. Han var varetektsfengslet i fire uker med brev— og besøksforbud, forbud mot aviser og kringkasting og under full isolasjon. Det var under et møte med klienten i mai at Abid Q. Raja tok fram Dagbladet. En av fengselsbetjentene så dette og varslet en overordnet.

Raja ble senere ved dom fjernet som advokat fra saken.

Solum, Stian Lysberg