— Det er bekymringsfullt at så mange pasienter dør av en sykdom som er helbredelig hvis behandlingen settes i gang i tide, sier overlege Einar Heldal, leder for det sentrale tuberkuloseregisteret ved Statens helseundersøkelser.

Spredningsfare

I løpet av halve fjoråret og hele 1999 ble 381 personer over hele landet syke av tuberkulose. 24 av disse døde av sykdommen. Syv andre tuberkulosesyke døde også, men dødsårsaken var da en annen enn tuberkulose.

— Det er flest eldre nordmenn som dør av tuberkulose. Det er selvsagt svært uheldig at pasienter dør av en sykdom de kunne blitt kurert for. Samtidig er det en fare for at tuberkulosesmitte skal spre seg i nærmiljøet dersom syke personer ikke blir behandlet, sier Einar Heldal.

Han understreker at det er mulig for norsk helsevesen å gjøre mer for denne gruppen. Årvåkent helsepersonell

— Helsepersonell må være årvåkne for å kunne stille diagnosen tidligere. Spesielt er det viktig at helsepersonell på syke- og aldershjem er oppmerksomme. Langvarig hoste, som gjerne varer i tre-fire uker, oppspytt, feber og vekttap er symptomer på tuberkulose, sier Einar Heldal.

Det er ikke noe nytt av personer i Norge dør av tuberkulose. Problemet har vært der i flere år. I et forsøk på å få bukt med den lumske sykdommen arbeides det nå med å få på plass regler for den fremtidige tuberkulosekontrollen her i landet.

Nye forskrifter om tuberkulosekontroll blir antakelig klare neste sommer. Og i nye faglige retningslinjer vil det gå klarere frem enn tidligere hvor viktig det er å forebygge disse dødsfallene og stille diagnosen tidlig.

Ikke alle fullfører

Norge er ett av landene i Europa med minst tuberkulose. Likevel er det slik at andelen smittsomme pasienter som fullfører behandlingen er lavere enn anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon.

For at tuberkulosen på lang sikt skal gå tilbake, må minst 85 prosent av pasientene fullføre behandlingen. Dette er ikke alltid like enkelt å få til. Behandlingen tar et halvt år, med tabletter hver dag. Og, som Einar Heldal sier: Det er ikke alle som gjør som doktoren sier.

— Derfor er det viktig at helsearbeideren og pasienten har god kommunikasjon, og at helsepersonell sjekker at pasienten virkelig tar tablettene, sier Heldal.