Hegge anla søksmål fordi Skjærgården Hotell og Badepark ikke hadde strødd gangveien fra par-keringsplassen og fram til hotellinngangen tilstrekkelig da han falt 14. desember 1998.

Tingretten fant det bevist at hotellet hadde sviktet sin aktsomhetsplikt, og dermed må Zürich Forsikring AS betale 652.000 kroner i erstatning og 100.000 kroner i saksutgifter for Hegge, skriver Telemarksavisa.

Dommen betyr en kraftig skjerpelse av gårdeieres og offentlige etaters plikt og ansvar for å holde fortau og gangveier trygge på vinterstid, skriver avisa.

Direktør Johan Lindtvedt i Zürich Forsikring sier at han ikke tror dommen vil føre til amerikan-ske tilstander med skyhøye erstatninger for tort og svie. (NTB)