Grimstad vant høsten 2005 det kilder i Forsvarsdepartementet beskriver som en «minikonkurranse». Han skulle gjennomgå en intern undersøkelse som hadde påvist en rekke alvorlige regelbrudd ved sju IKT-kontrakter i Forsvaret. Senere fikk hans selskap G-Partner i oppdrag å utrede saken nærmere, noe de mottok 6,5 millioner kroner for å gjøre.

– Det ser ut til at Grimstad og G-Partner i den aller første undersøkelsen presenterte sine synspunkter på en måte som styrket muligheten for at selskapet senere kunne få betydelig større arbeidsoppgaver og inntekter, sier Carl I. Hagen (Frp) til NTB.

Hagen, som sitter i Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité, mener det er grunn til å sette spørsmålstegn ved koblingen mellom Økokrim og Forsvarsdepartementet i korrupsjonssaken.