Den omfattende narkotikasaken med forgreininger til Polen er rullet opp av Kripos’ avdeling for organisert kriminalitet. Etterforskningen har avdekket at den dømte 43-åringen, via nettverket i Polen, over lengre tid har innført amfetamin i stor stil og solgt det videre i Norge. Han har blant annet også brukt sin egen 22 år gamle sønn i trafikken, noe sønnen er dømt til fengsel i fem år for. Også en nevø av 43-åringen er domfelt i samme sak.

I alt har politiet ment at den nordirakiske mannen har stått for smuglingen av 37,7 kilo amfetamin i perioden fra februar 2004 til september 2004. Stoffet skal han ha kjøpt i Polen av gamle kontakter ettersom han bodde der på 1980-tallet og giftet seg der før han flyttet til Norge i 1988.

Familien på Fetsund har i mange år drevet en pizzarestaurant. I forbindelse med narkosaken har Økokrim også undersøkt økonomien i denne geskjeften. Undersøkelsene har kommet til at familien har hatt svært mye mer kontanter enn hva det er mulig å forklare ved lovlig inntjening. Dette er med på å danne grunnlaget for rettens dom som fastslår at det er riktig å kreve 2,9 millioner kroner i inndragning fra 43-åringen.