Dommen er i samsvar med aktors straffepåstand.

I dommen heter det at drapet ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter. Retten har blant annet lagt mye vekt på at Blom-Pettersen gjorde mye arbeid for å skjule drapet for sin familie.

Kona ble ifølge tiltalen og dommen drept med 29 hammerslag mot hodet i deres bolig på Nøtterøy.

Bakgrunnen for drapet er ifølge dommen at Blom-Pettersen ikke mestret at hans ektefelle hadde bestemt seg for å forlate ham. Kona var det stabiliserende elementet i familien, som administrerte deres felles husholdning og som utførte kontorarbeidet for den næringsvirksomheten han drev.

– Uten henne ville han få store problemer med å ordne både hverdagslivet og næringsvirksomheten. Han klarte ikke å ta innover seg den triste realitet at samlivet var slutt, heter det i dommen.

Ba om frifinnelse

Etter å ha begått drapet i november i fjor, fraktet ektemannen den døde til Tønsberg skytebane der han gravde henne ned. Hun ble funnet nesten tre uker etter at drapet var begått.

Det var Blom-Pettersen som fortalte politiet hvor han hadde gravd ned kona etter at han var blitt konfrontert med beviser av politiet som tilsa at han var drapsmannen.

Under rettssaken hevdet forsvareren, advokat Arild Holden, at Blom-Pettersen var bevisstløs da han slo kona med hammeren. Holden ba også om full frifinnelse i sin prosedyre i retten fordi han ikke fant det bevist at tiltalte var bevisst i gjerningsøyeblikket. Tiltalte erkjente heller ikke straffskyld da rettssaken mot ham begynte 20.mars.

Erstatning

Holden ble under rettssaken imøtegått av de psykiatrisk sakkyndige som sa at tiltalte visste hva han gjorde da han hentet hammeren og skapte blodbadet på soverommet i boligen deres på Nøtterøy.

Retten legger betydelig vekt på de sakkyndiges konklusjoner og legger for egen del også noe vekt på at Blom-Pettersen tidligere har forsøkt å rømme fra vanskelige og belastende situasjoner med unnvikende forklaringer og påberopelse av bevisstløshet.

«Selv etter at etterforskningen er avsluttet og fakta lagt på bordet, klarer ikke Blom-Pettersen fortsatt ikke å ta ansvar for sine handlinger.... Han forsøker å bortforklare og bagatellisere for å vinne sympati», går det fram av dommen.

I dommen fra Tønsberg tingrett er Terje Blom Pettersen også dømt til å betale erstatning til familiens tre yngste barn for tap av forsørger samt oppreisning for alle fire barna. Erstatningsbeløpene er satt til mellom 100.000 og 200.000 kroner og oppreisningsbeløpet til 200.000 kroner. Han er også dømt til å betale oppreisning på 120.000 kroner til hver av Anne Sofie Blom-Pettersens foreldre.