Den tiltalte mannen sa han handlet i affekt da han grep en saks og stakk den tidligere naboen 30 ganger i en leilighet i Oslo 31. mai i fjor. Da en nabo ringte til politiet på grunn av bråk, ble den tiltalte pågrepet inne i den dreptes leilighet helt nedsølt av blod. Inne i stuen lå offeret død.

– Drapet hadde objektivt sett en brutal karakter med en intens voldsutøvelse. Offeret må ha følt sterk frykt. Han satte seg til motverge mot tiltalte og kjempet for livet, til han mistet bevisstheten etter det siste hogget, heter det i dommen.

Under rettssaken i Oslo tingrett sa mannen at han husket at den psykisk utviklingshemmede mannen ved noen anledninger hadde tatt på ham og som barn vist ham pornoblader.

Mannens naboer forklarte imidlertid i retten at de anså drapsofferet for å være helt harmløs og han ble oppfattet som en snill, godtroende og kontaktsøkende person.

Den dømte 21-åringen har slitt med rusproblemer i flere år og har hatt problemer med å styre sinnet sitt. I dommen legger retten mer vekt på dette enn den harmen han oppga å føle overfor den drepte.

Under tvil kom retten likevel til at det ikke foreligger særdeles skjerpende omstendigheter – noe som i så fall kunne gitt en atskillig strengere straff enn elleve års fengsel.