Det har Erstatningsnemda for voldsofre bestemt — ni år etter at Gulating lagmannsrett kom med en av norsk rettshistories mest omdiskuterte dommer, melder VG.

— Det har betydd veldig mye for mine klienter å få dette ut av verden. Erstatningskravet har vært en ytterligere krenkelse for dem, sier advokat Arvid Sjødin, som representerer fetteren og hans familie.

Beslutningen i nemnda ble tatt før jul med to mot en stemme.

Advokat John Christian Elden, som representerer foreldrene til Birgitte Tengs, reagerer sterkt på at staten ikke lenger vil forfølge kravet mot fetteren.

— Det var ikke dette som var forutsetningen da mine klienter overlot erstatningskravet til staten. Slik jeg ser det, er dette en hån mot både dommen og de etterlatte, sier Elden.

Han viser til at Høyesterett i 2005 stadfestet dommen fra Gulating lagmannsrett ved å avvise gjenopptakelseskravet.

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept på Karmøy 16. mai 1995. Halvannet år senere ble Birgittes fetter siktet i saken. I juli 1998 ble han frifunnet for drapet, men ble likevel dømt til å betale erstatning til de etterlatte.