• Fetterens familie er veldig fornøyde, selv om vi alle har forventet dette utfallet, sier advokat Arvid Sjødin, som sammen med kollega Sigurd Klomsæt representerer Birgitte-fetteren.

I saken til Birgitte-fetteren ble den norske staten felt av én enkelt setning i høyesterettskjennelsen, hvor retten skriver at den finner det svært sannsynlig at den frifunnede fetteren er Birgitte Tengs' drapsmann.

En slik ordbruk er i strid med artikkel 6,2 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Der heter det at enhver som blir siktet for en forbrytelse, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist.

— Konkret dom

— Dommen er svært konkret og rett på sak. Den slår fast at retten ikke har anledning til å så tvil om straffskyld etter at en person er frifunnet i en stadfestet jurykjennelse, sier advokat Arvid Sjødin.

Han er overbevist om at dagens kjennelser vil få store konsekvenser.

— En god del erstatningssaker kommer til å bli gjenopptatt etter dette. Blant annet betyr dette at erstatningssaken i Birgitte-saken må opp igjen for retten, tror Sjødin.

- Lettelsens dag

— Dette er en lettelsens dag. Denne dommen viser at bare en får saken ut av påtalemyndighetens kameraderi og ut til nøytrale hender, så seirer fornuften, sier fetterens far til BT.

Han hadde i formiddag ikke fått snakket med sønnen, som befinner seg i Frankrike.

— Men det er ingen tvil om at han føler seg fullstendig renvasket. Det har han gjort helt fra det ble klart at det ikke var hans hår som ble funnet i Birgittes hånd, sier faren.

— Nå håper vi bare at saken blir lagt død for vårt vedkommende. Men klok av skade tør jeg ikke ta noe som helst for gitt, sier faren.

Hektisk i Justisdepartementet

Det er i formiddag hektisk aktivitet i Justisdepartementet på grunn av de tre knusende dommene.

— Vår politiske ledelse går nå gjennom dommene sammen med domstolsavdelingen og lovavdelingen for å finne ut hvilke konsekvenser dette får for norsk lov og rettsvesen, sier informasjonsrådgiver Frode Alne Bolin i Justisdepartementet til BT.

— De jobber også med en pressemelding som vil være klar om kort tid, sier Bolin.

Justisminister Odd Einar Dørum vil ikke kommentere noen av de fire enkeltsakene.

— Til syvende og sist handler alle disse dommene om enkeltskjebner som har stått i en vanskelig stilling i lang tid. Det gleder meg at de nå har fått en avklaring og kan legge dette bak seg, sier Dørum