— Jeg sitter igjen med en veldig god følelse. Vi fikk frem budskapet vårt, og dommerne viste både interesse og gode kunnskaper om saken min, sier fetteren, som kun deltok på rettsmøtet som observatør.

— Vi er veldig optimistiske, legger advokat Klomsæt til.

Den nå 24 år gamle fetteren ble frifunnet av Gulating lagmannsrett for drapet på den 17 år gamle jenten, men ble samtidig gjort erstatningspliktig for drapet. Spørsmålet som Menneskerettighetsdomstolen skal ta stilling til, er om retten hadde anledning til først å frifinne fetteren, for så å dømme samme mann til å betale en oppreisningserstatning på 100.000 kroner til foreldrene hennes for drapet.

— Lagmannsrettens erstatningsdom gir uttrykk for at den oppfatter juryens frifinnelse var feil. Min klient oppfatter det derfor som at han i realiteten fortsatt betraktes som siktet i drapssaken, sa advokat Klomsæt til domstolen og ba om at erstatningsdommen blir satt til side.

Hvis ikke domstolen gir Klomsæt og fetteren medhold, vil de sette alle krefter inn på å bruke de nye DNA-opplysningene i drapssaken til å få gjenopptatt erstatningssaken som fetteren har anlagt mot staten.

Blant de mange norske statsadvokatene på studietur som fulgte saken i går, var Arild Dommersnes som prosederte i erstatningssaken fetteren anla mot staten.

— Jeg føler ikke noe spesielt ved å treffe på Tengs-saken her i Strasbourg, Personlig synes jeg faktisk at Hammerns sak er langt mer interessant, sier Dommersnes til BT.

Foruten Tengs- og Bjugn-saken, var to andre norske saker oppe til behandling for Menneskerettighetsdomstolen. Begge sakene var klaget inn på de samme temaene i som i de to mest omtalte, og vil bli behandlet i samme omgang. Sakene blir behandlet av et dommerkollegium bestående av syv medlemmer, deriblant Hanne Sofie Greve fra Norge.

Med disse fire sakene, har Norge nå hatt totalt tolv saker oppe i Menneskerettighetsdomstolen.