Det er nesten dobbelt så mye som dagens ferjebilletter på strekningen koster i dag.

Regjeringens løfte om et ferjefritt Vestlandet i løpet av 20 år blir svært godt mottatt hos prosjektlederen for Ferjefri E39 i Statens vegvesen, Olav Ellevset.

— Dramatisk nyhet

— Det er en dramatisk nyhet som i en helt annen grad enn før innebærer at myndighetene forplikter seg til å gjennomføre prosjektet, sier Ellevset til Aftenbladet.

Før det blir mulig å kjøre hele veien fra Kristiansand til Trondheim er det syv fjorder fra Boknafjorden og nordover Vestlandet som må forseres.

Boknafjorden ligger først i løypa og er den eneste som skal krysses med undersjøisk tunnel. For de andre seks er det snakk om bruløsninger i en eller annen form.

Rogfast først

Byggestart for Rogfast ligger nå an til å bli om to år, høsten 2015, og med åpning planlagt i 2022 eller 2023.

Neste prosjekt er Hordfast, hvor fjordkrysninger skal gjøre det mulig å komme seg tørrskodd fra Stord til Bergen. Her foreligger det to alternative traseer, og prislappen for begge ligger ifølge Ellevset på rundt 16 milliarder kroner. Rogfast skal til sammenligning koste 10 milliarder.

Ifølge Ellevset vil det ifølge vegvesenets beregninger være mulig å bygge denne forbindelse i løpet av 10 års tid. Forslaget om de to trasevalgene ligger nå til behandling, og en avgjørelse kan komme i Nasjonal Transportplan om halvannen måned. Dermed kan i teorien også denne forbindelsen være på plass i første halvdel eller i midten av 2020-tallet.

Kortere Stavanger-tur

I likhet med Rogfast vil trolig også Hordfast i hovedsak bli betalt med bompenger. For Rogfast operer regjeringen med 276 kroner for en liten bil uten rabatt og tre ganger så mye for en stor bil. For Hordfast er det blitt antydet rundt 300 kroner for en liten bil, et anslag som tar utgangspunkt i dagens ferjebillett pluss 40 prosent. Samlet gir dette en mulighet til å nå Bergen for seks hundre kroner. Til sammenligning koster det i dag 386 kroner med ferjer for liten bil.

Reisetiden med både Rogfast og Hordfast på plass vil bli halvert. Det betyr at det i 2025 kan være mulig å kjøre fra sentrum i Stavanger til sentrum i Bergen på to timer og 30 minutter.

Regjeringens målsetting om et ferjefritt E39 i løpet av 20 år tar ifølge Ellevset utgangspunkt i 2018. Hvis det blir gitt grønt lys for prosjektet i Stortinget vil nemlig vegvesenet trenge fem år på å forberede prosjektet.

Flere tusen jobber

— Men det forutsetter en forpliktende finansieringsplan. Hvordan finansieringen er tenkt, vet vi ikke. Men regjeringens signaler lover i hvert fall godt, konkluderer E39-sjefen, som legger til at vegvesenets analyser klart viser at det også er kapasitet i bransjen til kjempeløftet.

— Det vil forutsette et samarbeid mellom norske og utenlandske entreprenører, og vi merker allerede stor pågang fra utenlandske selskaper, sier Ellevset, som regner med at regjeringens anslag på 150 milliarder for å gjøre E39 ferjefri vil skape svært mange jobber.

I dag er det vanlig å regne en arbeidsplass per investert million i Norge, noe som indikerer at prosjektet kan generere 7000-8000 årsverk i løpet av en 20-års periode. Men Ellevset presiserer at langt fra alle oppdragene vil havne i Norge.

— Stål til bruer vil nok bli produsert i utlandet, for eksempel i Kina, legger han til.

Vegvesenet har anslått prislappen for et ferjefritt E39 på Vestlandet til 80-130 milliarder, inklusiv 30 milliarder til opprusting av E39 mellom Stavanger og Kristiansand.