Dette er de nye rutene som er tatt ut i streik i BTs dekningsområde:

Sogn og Fjordane

Rute 173: Selje — Bergen - Selje; Fjord1; FSF

Flåm – Gudvangen: "M/F Gudvangen"; Fjord1; FSF

Hordaland

Flaggruten "M/S Vingtor"; HSD

Full oversikt over alle de nye streikerutene finner du på hjemmesiden til Norsk Sjøoffisersforbund (pdf-fil).

Utvidelsen, som i praksis får virkning fra søndag morgen, fører til at all rutetrafikk med båt mellom Oslo og Nesodden stopper opp. Dette tvinger rundt 10.000 personer til å kjøre rundt Bunnefjorden for å komme til Oslo. Dette vil øke trafikken på E6 inn til hovedstaden betraktelig.

Tre hurtigruter, ”Nordkapp”, ”Lofoten” og ”Trollfjord”, vil også bli tatt ut av trafikk. Dette vil blant annet få konsekvenser for mange turister som har bestilt rundreisebillett.

I tillegg vil 18 nye fartøy i ni fylker bli berørt av utvidelsen, slik at til sammen 55 ferjer og andre fartøy langs hele kysten vil være i streik fra natt til søndag.

Sjøoffiserene har også planene klare for en tredje utvidelse av streiken, dersom de mener det skulle bli nødvendig

— Vi får se om arbeidsgiversiden vil begynne å snakke om økonomi med oss. Så lenge de ikke villig til å snakke om økonomi er dette fastlåst, sier forhandlingsleder Asbjørn Furnes i Norsk Sjøoffisersforbund til NTB rett etter midnatt natt til søndag.

Rederienes Landsforening har sagt seg villig til ny mekling.

— Etter at motparten sa nei, kan vi bare konstatere at konflikten og utvidelsen dessverre går sin gang. Når det ikke er vilje til positive løsninger, ser det ikke lystig ut, sa administrerende direktør Harald Thomassen i Rederienes Landsforening tidligere lørdag.