Ifølge rådgiver Trond A. Dyb i Sjøoffisersforbundet har det ikke vært noen kontakt mellom partene siden streiken ble satt i verk klokken 6 lørdag morgen.

– Vi føler helt klart at motparten har utspillet. Streiken vil foreløpig pågå slik den har gjort til nå, og med de samme fartøyene involvert. Vi vil vurdere en videre opptrapping på mandag, sier Dyb til NTB.

Sjøoffisersforbundet mener skipsførere og skippere fortjener et lønnsløft, og mener å kunne dokumentere at godtgjørelsen for å ha det overordnede ansvaret for liv og materiell om bord har sakket kraftig akterut i forhold til andre lederstillinger det er naturlig å sammenligne seg med.

– Ungdommen svikter yrket, fordi lønna ikke gjenspeiler verken ansvaret, utdannelsen som kreves eller ulemper med hensyn til arbeidstid, sier Dyb.

Frykter lønnsnemnd

37 fartøyer over hele landet er så langt tatt ut i streik, hvorav 34 er ferjer eller hurtigbåter fordelt på til sammen 33 ulike samband. I de fleste tilfellene betyr ikke streiken full stans, men redusert kapasitet på ferjestrekninger som trafikkeres av mer enn én ferje.

Unntaket er ferjesambandet Jektvik – Kildboghavn i Nordland, hvor de om lag 40 innbyggerne i bygda Sørfjorden på Rødøy er isolert fra omverdenen.

– Det er en mulighet for at også flere samband kan bli helt stengt hvis streiken blir trappet opp, men det vil først bli avklart etter at vi har drøftet saken internt på mandag, sier Trond A. Dyb.

Sjømannsforbundet er oppmerksomme på muligheten for at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd hvis flere lokalsamfunn havner i samme situasjon som Sørfjorden i Nordland.

– Det er helt klart en situasjon vi vil unngå, og noe som vil bli diskutert på mandag, sier Dyb til NTB.

– Urealistiske krav

Administrerende direktør og forhandlingsleder Harald Thomassen i Rederienes Landsforening ser foreløpig ingen grunn til å opprette kontakt med Sjøoffisersforbundet.

– Avstanden mellom meklingsmannens skisse og kravene som er framsatt i etterkant av bruddet, er utrolig stor, sier Thomassen til NTB.

Han peker særlig på at sjøoffiserene krever en lønnsvekst på 15 prosent som kompensasjon for det de mener er en lav lønnsutvikling i yrket de seneste ti årene.

– Meklingsmannens skisse medførte til sammenligning en lønnsvekst på 4 prosent, noe vi mener er en god avtale og som Sjømannsforbundet godtok. Jeg kjenner ikke til noen andre meklingstilfeller hvor man forventer et lønnshopp av denne typen, sier Thomassen.

Han peker også på at Sjøoffisersforbundet avviste forslaget om en ny modell for lønnsberegning, der hensynet til ulike ulempetillegg og meransvar blir tatt vare på gjennom fastlønnsavtaler direkte med rederiet.

– Individuelle lønnsavtaler er vanlig i lederstillinger ellers i næringslivet, og er allerede prøvd ut med hell av rederier i Norge. Nå tilbyr vi det over hele linja, men møtes med urealistiske krav, sier Harald Thomassen.