TRON STRANDOslo

Statsbudsjettet til høsten vil gi svar på om rederiene får vilkår som gjør at de ikke flagger ut. Men regjeringen jobber med tiltak for å bedre situasjonene for norske rederier som driver utenriks fergetrafikk. Det opplyste skipsfartsminister Grete Knudsen og finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fredag.Danmark har innført skatteregler for sine fergerederier som har endret konkurransesituasjonen i Norden dramatisk. Color Line og Fjord Line har anslått at de må ut med mellom 260 og 300 millioner kroner mer enn sine danske konkurrenter i året. Sverige innfører regler som tilpasses de danske fra årsskiftet.

Fjord Line og Color Line har truet med å flagge ut hvis ikke de norske reglene også endres. Da kan de spare store penger ved å ansette "billig" mannskap fra andre verdensdeler, og som ikke betaler skatt til Norge.

Men både rederiene og myndighetene ønsker at ferger som seiler på norske havner skal være registrert i Norge og i hovedsak bruke norsk mannskap.

Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen misliker skattemessige særordninger for enkeltnæringer.

— I utgangspunktet er ikke slike ordninger ønskelig, sier han.

Derfor vil regjeringen i første rekke ta et initiativ for å få Danmark til å endre sitt regelverk som gir tilnærmet nullskatt for ansatte på danske utenriksferger.