Jon Sudbøs triksing i medisinsk forskning viser så sviktende dømmekraft at han kan være en fare for pasientene, mener Statens helsetilsyn.

Aldri før har en lege mistet retten til å praktisere i Norge på grunn av forskningsjuks.

Lancet

Det er først og fremst de forholdene Sudbø allerede har erkjent som juks, som legges til grunn for konklusjonen fra tilsynet, skriver Aftenposten.

Dette knytter seg til fabrikkering av forskningsdata i en artikkel i det anerkjente tidsskriftet Lancet.

Helsetilsynet understreker samtidig at det ikke kan dokumenteres at pasienter har lidt skade av forskningsjukset.

Sak mot staten

Sudbøs advokat, Erling O. Lyngtveit, sier til avisen at hans klient stiller seg hoderystende til avgjørelsen.

— Vedtaket vil bli påklaget. Reglene er slik at det først må behandles i Helsepersonellnemnda. Hvis ikke, ville han gått direkte til retten. Han er innstilt på å gå til sak mot staten, sier Lyngtveit.

Mistet jobb Sudbø har mistet sine jobber ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Universitetet i Oslo. Komiteen som har vurdert hans medisinske doktorgrad har anbefalt Universitetet i Oslo å underkjenne doktoravhandlingen.

Politiet etterforsker fortsatt Sudbø.

SAKSØKER STATEN: Trygve Sudbø.