I likhet med Oslo tingrett, som tirsdag kom til samme slutning, konkluderer lagmannsretten med at påtalemyndigheten ikke behøver å oppgi opplysninger som kan være sensitive for etterforskningen av terrorsaken.

«Lagmannsretten har vanskelig for å se for seg hvordan siktede i et åpent rettsmøte skal kunne kommunisere med mulige medhjelpere på en måte som vil vanskeliggjøre sakens opplysning.»

— Vi tar kjennelsen til etterretning, men vi anker ikke kjennelsen til Høyesterett. Vi kan ikke se at det har skjedd en saksbehandlingsfeil her, sier politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt.

Hatlo understreker at politiet aldri mente å stenge rettsmøtet for pressen og pårørende, kun for publikum. Påtalemyndigheten mener fortsatt at det er en fare for at Breivik skal kunne kommunisere med mulige medhjelpere.

Men lagmannsretten mener risikoen for at siktede skal lykkes i å forspille bevis på denne måten fremstår som «fjern og teoretisk» på dette stadiet av etterforskningen.

— Men Breivik har nektet å uttale seg om eventuelle medhjelpere, og da kan vi heller ikke utelukke at han kommer til å kommunisere med dem, sier Hatlo.

Dagens kjennelse gjør at rettsmøtet blir åpent for alle mandag.