Bt.no fulgte fengslingsmøtet i Oslo tingrett, der Anders Behring Breivik vil bli fremstilt for 10 nye uker med varetekt. Dette vil være det siste fengslingsmøtet før rettssaken mot ham begynner.

14:54: Pressekonferansen etter fengslingsmøtet er nå over. Neste gang Breivik møter domstolen, er i Oslo tingrett 16. april. Da starter rettssaken mot ham, som er berammet til ti uker — til slutten av juni.

14.53: Nytt spørsmål fra salen: Hvordan reagerte du på det han sa? Svaret fra Gjelsten: - Han sa det han sa.

14.52: Dommeren fikk spørsmål om hvorfor hun ikke grep inn da tilhørere lo. - Det var over før jeg rakk å registrere det, svarer Gjelsten.

14.51: Tingrettsdommeren sier hun syntes det var forsvarlig å oppheve referatforbudet i forkant fordi både forsvaret og aktoratet gikk inn for det. Ved forrige fengslingsmøte ble referatforbudet opphevet først etterpå.

14.49: - Retten finner det sannsynlig at sak om tvungent psykisk helsevern vil bli reist. Det er ikke nødvendig for oss å gå inn i tilregnelighetsspørsmålet, sier Gjelsten.

14.49: - Hvorfor hadde siktede lov å snakke til retten, spør en utenlandsk journalist. - Det er noe siktede har rett til, svarer dommer Gjelsten.

14.48: Gjelsten sier at hun synes det var rimelig at Breivik fikk si noe i fengslingsmøtet.

14.47: Kjennelsen er: Fortsatt fengsling til 16. april. Retten legger stor vekt på de sakkyndiges vurdering av farenfor gjentakelse av alvorlige voldshandlinger. 14.45: Observandens risiko for fremtidig vold er høy, siterer Gjelsten fra sakkyndig-rapporten om Breivik. I den står det om hvordan Breivik i frihet er troende til å bruke en selvmordaksjon for å fremme sin sak. — Fornyet fengsling er ikke et uforholdsmessig inngrep, sier tingrettsdommeren.

14.44: Dommeren snakker om de formelle kravene: - Retten mener siktede med skjellig grunn kan mistenkes for de forbrytelser han er siktet for, sier Gjelsten.

14:42: Varetektsfengsling kan skje uavhengig av tilregnelighet, sier Gjelsten. - De sakkyndige har konkludert med at siktede var psykotisk på gjerningstidspunktet, sier dommeren.

14.40: Wenche Gjelsten leser opp historikken med fengslinger og siktelsen. Nå er det krav om fengsel inntil 16. april 2012, da hovedforhandlingen i straffesaken starter.

14.39: Tingrettsdommeren skal lese opp kjennelsen nå.

Fengslingsmøtet

14.18: Det er ventet pressekonferanse fra domstolen klokken 14.30. Der vil hele eller deler av kjennelsen bli lest opp.

13.45: Breivik er kjørt tilbake til Ila fengsel og forvaringsanstalt.

13.30: Vi venter på kjennelsen - som neppe vil være særlig overraskende: Breivik vil få 12 nye uker i varetekt.

13.12: — Jeg tror det er klokt å få hans forklaring, sier Lippestad. 13.11: Hilsenen Breivik gjorde, er en høyreekstrem hilsen, sier hans forsvarer Geir Lippestad på en pressekonferanse. - Men jeg vet ikke hva den betyr, sier Lippestad.

12.56: Forhandlingene er over inne i rettssal 828. Rettsmøtet er hevet. Breivik nikket og smilte til tilhørerne på vei ut.

12.55: Inne i rettssalen har Breivik sagt: - Jeg erkjenner handlingene, men ikke straffskyld. I den forbindelse ønsker jeg å forklare hvorfor jeg ikke erkjenner straffskyld. Så hvis jeg kunne fått ett minutt ville jeg satt veldig pris på det. Er det i orden?

12.55: Han kaller det preventive angrep mot landsforrædere som planlegger dekonstruksjon av norsk kultur. Det er det samme som etnisk rensing.

12.55: Breivik sier at han jobber med en kronikk om sakkyndigrapporten.

12.51: Politiadvokat Christian Hatlo har startet sin prosedyre.

12.50: Breivik avsluttet sitt minutt eller så med å si athan fortjente hedersmedaljen krigskorset.Dommeren sier at det rekker. 12.49: Breivik smilte da han kom inn, og rettet begge hender foran seg i skytestilling mot tilhørerbenken, der overlevende og pårørende sitter.

12.48: Breivik: — Jeg vil ikke sitte og se på at nordmenn blir gjort til en minoritet i eget land. Jeg handlet i nødverge på vegne av min kultur, min religion, min by og mitt land.

12.47: Pårørende og overlevende ler høyt når Breivik ber om umiddelbar løslatelse.

12:46: Breivik krever seg løslatt øyeblikkelig. Han fikk ett minutts taletid i retten. Breivik påpekte seg nødverge.

12:42: Dommeren spør om det er innsigelser mot hennes habilitet. Breivik svarer at dommeren har fått sitt mandat av dem som støtter multikulturalismen.

12:38: Breivik har også i dette fengslingsmøtet en kortklipt stripe skjegg. Han viste tydelig frem sine håndjern da han kom inn. Breivik ble tett fulgt av flere politifolk.

12:36: Nå er retten satt, og fotograferingen opphører. Den terrorsiktede mannen er kledd i svart dress med lyseblått slips. Han ble fraktet inn i håndjern.

12.35: Breivik er kommet inn. Han smiler. Breivik ser rett mot fotografene.

Før fengslingsmøtet

12.33: Nå venter bare møtelyden i Oslo tingrett på Breivik.

12.32: Retten beslutter at referatforbudet er opphevet, sier dommer Gjelsten. Dermed kan vi bringe hva Breivik sier.

12.31: - Det er referatforbud, minner dommeren på. Hun sier domstolen har fått oppmodning om å oppheve forbudet i forkant.

12.29: Dommeren kommer inn i rettssal 828. Tingrettsdommer Wenche Gjelsten forklarer om fotograferingsforbudet som vanligvis gjelder, med mindre den siktede godtar fotografering. Det har Breivik gjort. Etterpå må fotografene forlate salen.

12.26: Geir Lippestad, Breiviks forsvarer, kommer til rettssalen. Det gjør også medforsvarer Vibeke Hein Bæra. De hilser på påtalemyndighetens representanter.

12.19: Rettsmøtet skal starte 12.30. Det er fortsatt rundt 30 journalister og pårørende i kø utenfor rettslokalet. 12.18: Psykiater Terje Tørrissen er en av dem som skal være i fengslingsmøtet i dag. Tørrissen er en av to nye sakkyndige som skal vurdere Breiviks tilregnelighet.

12.03: Det er fortsatt lang kø utenfor rettssalen der fengslingsmøtet skal holdes. Alle som skal inn i salen, må gjennom en sikkerhetssjekk der politiet går gjennom veskeinnhold og metalldetektor.

11.52: Bilen med Anders Behring Breivik er ankommet Oslo tinghus.

11.30: Anders Behring Breivik blir fraktet fra Ila under tung politieskorte.

Bilen med terrorsiktede Anders Behring Breivik kjører ut fra Ila fengsel i Bærum.