Etter å ha kjørt på og påført en 24 år gammel syklist alvorlige hodeskader i et veikryss i Fredrikstad, skal siktede ha tatt med seg sykkelen og kastet den i Glomma for å fjerne bevis.

Politiet ba om fengsling i to uker. Mannen erkjente seg ikke straffskyldig. I sin politiforklaring har 26-åringen innrømmet å ha kjørt på syklisten. Syklisten ligger på Ullevål universitetssykehus med alvorlige hodeskader.

To av de siktedes venner har forklart for politiet at siktede var med på å kaste sykkelen i Glomma.

I sin vurdering la tingretten stor vekt på at siktede straks etter ulykken forspilte bevis. Retten mener også at det var reell fare for at mannen ville forsøke å påvirke vitner og medskyldige dersom han ikke ble fengslet.