I 1985 ble sjefen i Trondheim fengsel, Steinar Vinje, satt på vann og brød i 20 dager. Nå risi-kerer han å få sparken.

Onsdag ble Vinje bedt om å ta ut avspaseringsdager med lønn, som følge av en fartsdom fra 1985. Ifølge regiondirektør Asbjørn Roald i Kriminalomsorgen region nord og leder av tilsettingsrådet ble Vinjes vandel ved en glipp aldri undersøkt.

Fengselssjefen ble ansatt i 2005.

– Det ville vært uaktuelt å ansett ham om vi hadde vært klar over at han var straffedømt, sier Roald til adressa.no.

Ifølge avisen skal det ha vært store konflikter mellom de ansatte og fengselslederen den siste tiden. Roald vil ikke kommentere hvorfor saken dukker opp tre år etter at Vinje ble ansatt.