–Justisdepartementet må sørge for at det blir foretatt en risikoanalyse av arbeidssituasjonen til de ansatte i kriminalomsorgen, slik vi er blitt lovet de seks siste årene, sier lederen i NFF Roar Øvrebø til NTB.

Forbundet har i en årrekke pekt på den dårlige bemanningen som en vesentlig risikofaktor. Ifølge Øvrebø trenger fengselsvesenet 50 millioner kroner i ekstra tilskudd og en oppgradering av bemanningen fra 1.500 til minst 2.000 ansatte.

Lørdag kveld ble to fengselsbetjenter brakt til sykehus etter at tre varetektsfanger rømte fra Kongsvinger kretsfengsel i Hedmark. Betjentene ble funnet med hodeskader i fengselet etter at de tre hadde stukket av.

–Etter episoden i Kongsvinger lørdag kveld føler vi at vi må gå ut og si ifra hvor ille situasjonen er i mange fengsler. Det er for mange innsatte, og sykefraværet blant fengselsansatte er på over 10 prosent, det dobbelte av gjennomsnittet i staten, sier Øvrebø

Han understreker at fengselsansatte er pålagt å spille en aktiv rolle i forhold til de innsatte.

–Men hvordan skal det kunne skje når det er to ansatte per 20 innsatte, undrer han.

NTB