– Vi kommer ikke til å fjerne kontrolltiltakene. Men vi ser på muligheter for å gjennomføre disse tiltakene slik at de er minst mulig belastende, sier Ingeir Klemetrud til NTB.

Klemetrud vil ikke referere innholdet i svarbrevet før Trygve Staff selv har mottatt brevet. Men han opplyser at det blir gitt forklaringer på en del av de tingene Staff har påpekt og kritisert.

Ellers korrigerer Klemetsrud opplysninger som har kommet fram i mediene om at Stavanger fengsel er blitt tømt for andre innsatte for å gjøre plass for de tolv fengslede NOKAS-tiltalte. Fengselets kvinneavdeling har normal drift, og det er andre innsatte også på mannsavdelingen, opplyser han.

Men Klemetsrud vil ikke gi nærmere opplysninger om dette, og heller ikke si om de NOKAS-tiltalte kan ha kontakt med andre innsatte i fengselet.

De strenge kontrolltiltakene mot de NOKAS-tiltalte i Stavanger fengsel har sammenheng med kjennelser i flere rettsinstanser om at de tiltalte ikke skal ha kontakt med hverandre. Ifølge Klemetrud har de tilgang på treningsrom og bibliotek, og de kan også høre radio og se fjernsyn.