Han er to ganger tidligere dømt for trusler og overtredelser av besøksforbudet mot samme familie. Mindre enn en måned etter at han ble prøveløslatt fra Tromsø fengsel etter den siste dommen, sendte han i oktober i år tre nye tekstmeldinger, i strid med det ilagte besøksforbudet, skriver Nordlys.no.

– Til tross for besøksforbud, pågripelser, domfellelser og beslag av mobiltelefon, har siktede ikke evnet eller villet avstå fra nye straffbare handlinger overfor familien, heter det i domspremissene fra Nord-Troms tingrett.

I tillegg til den ubetingede dommen på sju måneder, er mannens SIM-kort inndratt.