Én av de tiltalte var daglig leder for et aksjeselskap i Oslo. Han er tiltalt for grov økonomisk utroskap for til sammen om lag 12 millioner kroner, merverdiavgiftsbedragerier for om lag 2,7 millioner kroner og regnskapsovertredelser, opplyser Økokrim.

De øvrige fire personene er tiltalt for hvitvasking av utbyttet fra disse handlingene, samt for momsbedragerier og regnskapsovertredelser i sine egne virksomheter. Hvitvaskingstiltalene for disse personene beløper seg til totalt rundt 10 millioner kroner.