Tilsynet betegner resultatet av aksjonen som nedslående.

– Det viste seg at styringen med helsemessig sikkerhet var gjennomgående dårlig og til dels fraværende. Noen av disse stedene har nok et mye bedre rykte enn de fortjener, sier førsteinspektør Merete Kiserud. Hun var selv med på kontrollen.

Den eksklusive restauranten Hos Thea er blant de fem som ble stengt. Mattilsynet viser til helsefare og sier at det ble funnet rotteekskrementer i virksomheten. Det ble også avdekket flere andre uhygieniske forhold både når det gjelder utstyr og rutiner.

Ya Ya’s Thai Beach Bungalow ble lukket på grunn av generelt meget dårlig hygiene. Renhold, orden og vedlikehold blir vurdert som særdeles dårlig, og håndteringen av maten var ikke hygienisk forsvarlig.

Den japanske restauranten og sushibaren Fuji fikk også karakteren generelt meget dårlig hygiene og ble umiddelbart stengt. Her ble det funnet larver og biller på kjøkkenet. Fuji mangler godkjenning som næringsvirksomhet.

Det populære utstedet Odeon ble også lukket på grunn av dårlige hygieniske forhold. Kakerlakker og fluer ble oppdaget på kjøkkenet. Stedet var ikke sikret mot skadedyr, blant annet var det åpent fra matvarelageret rett ut til et garasjeområde. Heller ikke Odeon har godkjenning.

Det femte stedet som ble stengt, er Mistral. Her var det dårlige rutiner når det gjelder mathåndtering og personlig hygiene. Renhold og orden var av uakseptabel standard. Heller ikke Mistral hadde godkjenning.

De fem stedene som ikke ble stengt, fikk også forskjellige anmerkninger vedrørende hygiene.