Salmonella-varianten regnes ikke som like hissig som E.coli-bakterien som herjet tidligere i år, men en eldre mann fra Buskerud som ble smittet døde senere. Folkehelseinstituttet undersøker om infeksjonen har bidratt til dødsfallet.

De fleste av de smittede bor i Østlandsområdet.