Målet med prosjektet var å finne ut om yngre heroinmisbrukere kunne få orden på livet sitt ved å bruke legemiddelet Subutex i en periode på ni måneder, i tillegg til regelmessig oppfølging og samtaler over en toårsperiode.

Det gikk ikke bra. I forskningsrapporten heter det at de psykiske problemene blant deltakerne økte etter ni måneder, skriver Aftenposten .

Tilbakefall Til tross for at narkotikabruken hadde gått klart ned mens de fikk behandling, falt flere tilbake til narkotika mot slutten av avrusningen samtidig som Subutex-bruken ble trappet ned. Ifølge doktorgradsavhandlingen døde fem personer, tre underveis og to i oppfølgingstiden. Forskerne konkluderer med at dette er «en lite hensiktsmessig» behandlingsform.

– At fem døde er veldig alvorlig; det burde ikke ha skjedd. Jeg kan ikke si at de døde på grunn av denne studien, men jeg kan heller ikke utelukke det, sier Hege Kornør som tok doktorgrad basert på denne studien ved Universitetet i Oslo i fjor.

Advarte Produsenten av Subutex advarte mot å gjennomføre studien slik den var planlagt.

«Vi tror at 9 måneders behandling er for kort tid til at pasientene også har fått tilstrekkelig orden på sine »psykiske, sosiale, yrkesmessige, juridiske og økonomiske problemer” til at de klarer seg helt uten medikamentbehandling”, skrev legemiddelfirmaet Schering-Plough i et brev til Statens legemiddelverk før studien ble satt i gang.

Prosjektet ble godkjent av Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Legemiddelverket og Datatilsynet. Helsedepartementet sto for finansieringen. I tillegg var noen av Norges fremste rusforskere med.