For snart to uker siden ble det kjent at leiligheter i et prosjekt på Kringsjå i Trondheim er bygget og tatt i bruk uten at sentrale tillatelser var på plass. Trondheim kommune har politianmeldt prosjektet for brudd på plan— og bygningsloven, og beboerne måtte flytte ut.

Nå har Statens bygningstekniske etat varslet at fem av de sentrale firmaene involvert i saken, kan miste den sentrale godkjenningen til å drive med slike prosjekter, melder NRK.

– Det betyr at de ikke kan bruke vår godkjenning og at de må søke lokal godkjenning i enhver byggesak. Kommunene vil nok legge vekt på hvorfor de har mistet den sentrale godkjenningen, og det skal nok mye til for en kommune å gjøre en annen vurdering enn det vi har gjort, sier Olav Berge, direktør for Statens bygningstekniske etat.

Berge betegner saken som alvorlig. Han presiserer at firmaene foreløpig kun har fått et varsel om tilbakekalling av godkjenningen. De får to uker på seg til å forklare hva som gikk galt og hvordan de kan sikre at loven følges i framtiden. Deretter vil etaten fatte et endelig vedtak.