Voldtekten skjedde i en leilighet på Sinsen i januar i fjor og onsdag falt dommen i Oslo tingrett.

Tre av de tiltalte i voldtektssaken er dømt til fengsel i seks og et halvt år. Tiltalte nummer fire er dømt til fem og et halvt års fengsel. Den femte mannen er dømt til fengsel i fire og et halvt år for medvirkning.

Dopet ned

Dommen er i tråd med aktors påstand. De fem mennene må også betale oppreisning til fornærmede på 300.000 kroner.

Retten betegner overgrepet som en meget alvorlig gruppevoldtekt. Kvinnen ble dopet ned og befant seg i leiligheten i hele 16 timer. Hun ble der utsatt for en rekke ulike overgrep fra fire forskjellige menn.

Det ble i retten bevist at kvinnen ble dopet ned, og voldtekten var planlagt og forberedt av tre av de tiltalte. Ingen formildende omstendigheter ble funnet.

Tolv timer

Kvinnen forklarte i retten at mennene hadde revet av henne klærne, slått og holdt henne fast. Gjennom voldtektene hadde hun vært dopet på alkohol og khat. Ifølge hennes forklaring skal selve overgrepene ha foregått i over tolv timer.

Hun er i dag uten fysiske mén, men kan slite med psykiske senskader. Hun er redd for å ferdes ute og har depresjoner og selvmordstanker. I tillegg frykter hun represalier fra det somaliske miljøet som alle de involverte tilhører.