– Det er cirka like mange som får fullt stipend i år som i fjor. Vi ser en tendens til at de som får trekk i stipendet, har høyere inntekt og høyere formue enn tidligere, sier informasjonssjef Astrid Mjærum i Lånekassen.

Når man studerer kan man tjene cirka 130.000 kroner uten at stipendet reduseres. Jobbe man mer enn dette, blir deler av stipendet omgjort til lån.

25.600 fikk redusert stipend på grunn av høy inntekt, 5 prosent flere enn i fjor. Økningen fra 2006 er 15 prosent. Høyeste inntekt hadde en kvinne fra Nord-Norge, hun tjente 2,8 millioner kroner.

5.700 fikk redusert stipend på grunn av høy formue. Det er samme antall som i fjor. Fra 2006 er det imidlertid en økning på 20 prosent. Høyeste formue hadde en kvinne fra Sør-Vestlandet, hun hadde en formue på 474 millioner kroner.

7.500 fikk redusert stipend på grunn av trygd. Det er 1.500 færre enn i 2007 og en nedgang på om lag 30 prosent fra 2006.