Dermed stadfester Høyesterett dommen fra Oslo tingrett i fjor. Dommen fra tingretten ble anket av Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Dommen er godt nytt for 3,4 millioner mobilbrukere i Norge. Advokat Silje N. Andersen i HELP Forsikring er glad for resultatet.

Nokia og elektronikkbransjen ønsket en vesentlig kortere reklamasjonstid.