Dommen er i tråd med aktors påstand, melder Aftenposten.no. Minstestraffen er satt til forvaring i tre år og fire måneder.

I dommen heter det at tiltalte hadde en svært utspekulert atferd. Voldtekten og voldtektsforsøkene fant sted i en periode på ett og halvt år.

Om natten

Samtlige åtte hendelser skjedde om natten. Og den nå 21 år gamle Oslo-mannen fulgte samme prosedyre ved flere av forsøkene. Han fulgte etter kvinnene på vei hjem fra nattbussen. Da de skulle låse seg inn hjemme, angrep ham dem.

I løpet av halvannet år skal tiltalte ifølge politiet ha gjennomført syv forsøk på voldtekt og en voldtekt.

Én etter én ble sakene henlagt — helt til mannen forsøkte å voldta en kvinne han hadde gått på ungdomsskole med.

Hun gjenkjente 21-åringen og da kunne politiet koble overgrepet til syv andre saker.

Ifølge dommen har 21-åringen «vist en skremmende angstskapende oppførsel». I retten har tiltalte forklart at han hadde behov for nærhet og at hendelsene skjedde etter en innskytelse.

— Sistnevnte fester retten ingen lit til, heter det i dommen.

- Avskrekkende

Aktor i saken, statsadvokat Svein Holden ved Oslo Statsadvokatembeter, sier til Aftenposten at han håper dommen vil ha en avskrekkende effekt.

— Jeg synes reaksjonsformen er riktig og viktig, sier han.

Fordi 21-åringen også tidligere er dømt for overgrep, la aktor ned påstand om forvaring og ikke fengsel.

— De sakkyndige er lite optimistiske når det gjelder snarlig ending av atferd, skriver Oslo tingrett i dommen, og anfører at «det foreligger nærliggende fare for at tiltalte vil begå seg på nytt».

- Gal reaksjon

21-åringen er også dømt til å betale de åtte ofrene oppreisning på til sammen 705.000 kroner.

Hans forsvarer, advokat Are Aurlien, sier at han mener forvaring er gal reaksjon i denne saken.

— Det er en ung lovbryter som ikke har fått den korreksjon som en lengre ubetinget straff gir, sier han.

21-åringen har tatt betenkningstid på om dommen skal ankes.