Mannen må også betalte 100.000 kroner til statskassen, men slipper å betale saksomkostninger på grunn av manglende betalingsevne.

Hasjhandelen foregikk i en periode fra 1998-1999 og 38-åringen var et ledd i en videresalgskjede for narkotikaen.

— Tiltalte befant seg i denne situasjonen høyt oppe i en pyramide, antakelig like under den som foretok importen, heter det i domsslutningen.

Mannen fikk redusert straff ettersom han har tilstått forholdet, bistått politiet i etterforskningen og navngitt andre personer i salgskjeden som også har ført til pågripelser i Belgia.

NTB