Jæren herredsrett mener at det var 33-åringen som påførte sønnen de store hodeskadene som kostet den tre måneder gamle gutten livet.

Mannens forsvarer, advokat Tore Thomassen, sier til NTB at hans klient ikke har bestemt seg for om han vil anke dommen.

— Rettssaken har vært svært belastende, samtidig som han er nedbrutt over dommen. Vi må veie de to tingene mot hverandre, sier Thomassen. Han opplyser at 33-åringen tok dommen svært tungt, ikke minst fordi aktoratet fikk fullt medhold i retten.

Skyld

Det var personell ved sykehuset som fant den lille babyen i en bærebag på baksiden av sykehuset tidlig om morgenen 5. september i fjor. Gutten var tynnkledd og sterkt nedkjølt. Legene som undersøkte gutten fant fort ut at babyen hadde store hodeskader. De klarte ikke å redde livet hans.

33-åringen har forklart at han ikke husker hva som skjedde denne natten, annet enn at han plutselig så sønnen sin hardt skadet på gulvet. Han mener selv han ikke kunne gjort dette med vilje, men at babyen må ha falt ned fra stellebordet.

Denne forklaringen avviser retten. Sorenskriver Jon Høyland mener det er bevist at 33-åringen selv har påført sønnen skadene med stor kraft og gjentatte ganger. Retten mener at volden mot babyen er så grov at det grenser mot forsettlig drap. I tillegg legger sorenskriver Høyland vekt på at 33-åringen forlot sønnen hardt skadet på et sted hvor det var lite trolig at han ville bli funnet på flere timer.

Psykisk sliten

Men retten finner det samtidig formildende at 33-åringen hadde store psykiske problemer da babyen ble skadet, og tror på mannens utsagn om at han var svært glad i sønnen sin. Han hadde vist stor omsorg for den lille sønnen i tiden før 5. september. Retten finner derfor ingen rasjonelle motiver, og mener skadene sannsynligvis er utført i affekt.

Jæren herredsrett mener det er lite sannsynlig at 33-åringen kommer til å utføre lignende voldsskader igjen. Retten fester lit til de rettspsykiatrisk sakkyndige som mener at han var fysisk og psykisk sliten da han skadet sønnen. Retten støtter seg også på de sakkyndige og mener 33-åringen snakker sant når han sier at han ikke husker noe av hendelsesforløpet.

33-åringen ble også dømt til å betale sin samboer, som var babyens mor, 17.159 kroner i erstatning. Dette er nok til å dekke begravelsesomkostningene.

NTB