Seniorrådgiver Jon Andreas Lange i Forbrukerrådet mener dommen er viktig.

– Dommen betyr at selger ikke lan lukke døra etter to år, uavhengig av hvor rimelige krav kjøper har, sier han til NTB.

Lange viser til at Forbrukertvistutvalget har satt reklamasjonsfristen til fem år i flere saker selv om bransjen har holdt fast på to år.

– Dommen er derfor en viktig avklaring. Retten har stadfestet vedtakene i Forbrukertvistutvalget som bransjen tidligere ikke har rettet seg etter, selv om vedtakene er rettslig bindende, sier Lange.

Tvilte seg frem

Domsslutningen viser at tingretten har tvilt seg frem til avgjørelsen. Spørsmålet var en om gjenstand som har en forventet levetid på tre-fire år, skal ha en reklamasjonstid på fem år.

– Etter en helhetsvurdering har retten under tvil likevel kommet til at en varighet på tre-fire år i medhold av forbrukerkjøpsloven må ansees å være «vesentlig lengre» enn to år. Retten finner at dette også bør gjelde for et portabelt produkt som en mobiltelefon, heter det i dommen fra tingretten.

Det er elektronikkbransjen selv om angir en levetid på tre-fire år ved «vanlig bruk» overfor forbrukerne. Når elektronikkbransjen angir en slik levetid i sin markedsføring, finner retten at en slik angivelse bør danne minimum for den varigheten som legges til grunn.

Trolig anke

Informasjonssjef Erik Andersen i Stiftelsen Elektronikkbransjen legger vekt på at retten har vært i tvil.

– Vi tar dommen til etterretning. Vi ser at den har vært i tvil og kommer trolig til å anke, sier han til NTB.

Han sier at dommen vil få store konsekvenser dersom den blir stående.

– Norge er det eneste land i Europa med en reklamasjonstid på fem år. Produsentene lager produkter for alle land. Med den særnorske regelen blir varene dyrere å markedsføre i Norge, sier Andersen.

Lang strid

Diskusjonen om hvor lenge en mobiltelefon skal vare, har pågått i flere år. Nokia og andre selskaper har nektet å la kundene reklamere i inntil fem år, noe Forbrukerforsikring mener er i strid med den norske forbrukerkjøpsloven. Denne loven dekker varer som er ment å vare vesentlig mer enn to år.

I sommer ble Nokia stevnet for brudd på Forbrukerkjøpsloven av selskapet HELP Forsikring (daværende Forbrukerforsikring). Nokia valgte imidlertid å overlate saken til Stiftelsen Elektronikkbransjen, som hevder at en mobiltelefons levetid er såpass kort at reklamasjonstiden ikke kan være lenger enn to år.

Retten kom til at mobiltelefoner skal vare vesentlig lenger enn to år og at dette utløser en annen kjøpsbeskyttelse for forbrukerne.