Fra 1994 til mai 1998 skjedde det eksport av andre kjøttvarer enn det som var oppgitt til myndighetene, smugling, og bytte av transittvarer. I tillegg ble det foretatt brudd på blant annet lov om merverdiavgift og regnskapsloven.

Hovedmannen er i tillegg til fengsel dømt til å betale 33 millioner og 40 millioner kroner innen 14 dager til henholdsvis Statens Landbruksforvaltning og Oslo og Akershus tolldistrikt, samt inndragning av 11,7 millioner kroner.

Den andre tiltalte fikk gjort betinget åtte måneder av dommen på 14 måneder. Han er også dømt til å betale erstatning til Oslo og Akershus tolldistrikt på 500.000 kroner, solidarisk med hovedmannen.

Tredje tiltalte er dømt for grov uaktsom medvirkning, og han er dømt til å betale erstatning på 500.000 kroner til Oslo og Akershus tolldistrikt, solidarisk med hovedmannen.

De tre domfelte har tatt betenkningstid i spørsmålet om anke, og det samme har Økokrim på vegne av påtalemyndigheten